Ky është i riu qe është zh’dukur qe 14 ditë, të cilit iu gjet vetëm vetura e br,aktisur

Ky është i riu qe është zh’dukur qe 14 ditë, të cilit iu gjet vetëm vetura e bra,ktisur.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Bedri Rexhepi, tash e 14 ditë është zhd ukur pa gju rmë dhe familja nuk di gjë për fatin e tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nga data 8 prill rreth orës 16:00 ai u largua nga shtëpia dhe nga ajo ditë nuk është i qasshëm më në telefon.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vetura e tij e tipit “Grand Shirok” iu gjet në arat e fshatit Janjevë të Komunës së Lipjanit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në ditën që Rexhepi pre tendohet të jetë rr ëmbyer, me vete kishte pasur një shumë të konsiderueshme të p arave.

E një person që dy shohet se ka gisht në këtë r ast tashmë është ar restuar.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Zëdhënësja e Pr okurorisë Themelore në Prishtinë, LauretaUlaj, tha se personit me inicialet J.V me kërkesë të Departamentit të Kr imeve të R ënda iu është shqiptuar masa e parabur gimit prej një muaj, të cilën kërkesë e ka ap rovuar Gj ykata The melore në Prishtrnë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndërkohë, familja Rexhepi nga këto organe të drejtësisë po pret zbardhjen e rastit derisa kërkon edhe ndihmë nga qytetarët që mund të dinë ndonjë gjë për fatin e familjarit të tyre.

E po licia bashkë me p rokurorinë janë duke punuar.

Intensivisht me këtë ra st, sipas zy rtarëve për informim të këtyre dy institucioneve.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…