A do e prishnit agjërimin për një iPhone 12 proMax??

A do e prishnit agjërimin për një iPhone 12 proMax??

Një e ksperiment social i bërë së fundmi që përpiqet të shtojë vetëdijen rreth Ramazanit është shpërndarë me të madhe në rrjetet sociale.

Ky eks periment përpiqet të nxisë myslimanët për të prishur agjërimin e tyre për një iPhone Pro Max.

E ksperimenti i bërë nga ‘Wounded Soul‘ ishte më shumë një ek speriment social që testoi shumë besimin e myslimanëve.

v1de0