24 Vjeçari nga Kosova që u “konvertua në ortodoks nga Sulejman bëhet Dushan”!

24 Vjeçari nga Kosova që u “konvertua në ortodoks nga Sulejman bëhet Dushan”!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Dushan Obrenoviq, 24 vjeçar i lindur nga një martesë e përzier shqiptaro-boshnjake, lindi me emrin Sulejman Muratoviq, por që zgjodhi të përqafojë besimin ortodoks. Mediat serbe i dhanë vëmendje të madhe pasi ai mori pjesë në li turg jinë për ipe shkvin serb Atanasij të Hercegovinës dhe Zahumjes, i cili vd 1q nga k0r0nav1rusi. Dushani u bë i njohur për pubIikun e gjerë në Serbi, në vitin 2018, kur kaloi në ortodoksi.

“Unë nuk kam kaluar në besimin ortodoks vetëm jam kthyer, pasi paraardhësit tanë ishin ortodoksë”, c itohet të ketë thënë ai.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…