“Parashikimi i frikshëm” nga shkencëtari italian: Më 21 dhjetor do të ndodh fundi i botës

“Parashikimi i frikshëm” nga shkencëtari italian: Më 21 dhjetor do të ndodh fundi i botës

Nëse keni menduar Kövid-19, tr azirat në vende të ndryshme, ka rkalecat, shp ërthimet vullkanike dhe ur aganët si njalizuan fundin e botës- ju mund të keni të drejtë!Para shikimi i ndodhur në kalendarin Mayan se fundi i botës do të ndodhte më 21 dhjetor të 2012, rezultoi i gabuar. Por ekziston edhe një teori tjetër që ai mund të jetë lexuar gabim.shty pe në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda edhe shif videon e plotë nga lajmi !

“Sipas k alendarit Julian, ne jemi teknikisht në vitin 2012 … Numri i ditëve të humbura në një vit për shkak të zhvvendosjes në kalendarin Gr egorian është 11 ditë … Për 268 vjet duke përdorur Kalendarin Gr egorian (1752-2020) herë 11 ditë = 2,948 ditë. 2,948 ditë / 365 ditë (në vit) = 8 vjet. Kështu që fundi i b otës pritet që të ndodhë më 21 qeshor,”- pë rllogariti shkencëtari Paolo Tagaloguin, transmeton gazeta ditore.shty pe në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda edhe shif videon e plotë nga lajmi !

Në vitin 2012, t eoricienët ishin të bindur se fundi i botës do të ndodhte më 21 dhjetor, por gjithë çfarë ndodhi ishte bllo kimi i kanalizimeve në piramidat e ndërtuara nga fiset “Maya”./Burimi/NewYorkPostshty pe në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda edhe shif videon e plotë nga lajmi !