Kërkohen njerëz për punë që vetëm flejnë, paga 17 mijë euro.

Kërkohen njerëz për punë që vetëm flejnë, paga 17 mijë euro.

“NASA kërkon vullnetarë” për të qëndruar dy muaj në sh trat, e për këtë do të marrin një pagesë prej 19 mijë dollarësh.

Por, ndërkohë, për 60 ditë nuk duhet të ngrihen nga krevati për asnjë herë të vetme.

Studimi i zhvilluar në bashkëpunim me Agjencinë Hapësinore evropiane dhe atë Hapësinore gjermane s ynon të kuptohen r eagimet e tru pit në mungesë të gravitetit, e sigurisht të shihen edhe efektet negative.

Kjo do të bëhet duke s imuluar një sit uate të ngjashme me atë të hapësirës, që do të thotë dy muaj pa lëvizur nga sht rati.

Gjithsej kërkohen 12 burra dhe 12 gra, të moshave nga 24 deri në 55 vjeç, e të gjithë duhet të dinë gjermanisht.

Arsyeja është se studimi do të zhvillohet nga shtatori deri në dhjetor të vitit 2019 në qytetin e Këlnit.

Vullnetarët, nga p ozicioni i s htrirë duhet të hanë, të bëjnë us htrime në vend, e madje edhe të lahen.

Ata do të ndahen dy grupe.

I pari do të vendoset rreth një lloj ce ntrifuge, e para në botë që simulon një gravitet artificial, i cili duhet ta bëjë gj akun të lëvize në të gjithë trupin, deri në e kstremitete; ndërsa i dyti do të rrijë fare i palëvizur, për të parë kështu dallimin dhe r eagimin në të dyja si tuatat.