Cme/nduri Lushnjari shkon të marrë patentën, por i ndodh e pabesueshmja

Cme/nduri Lushnjari shkon të marrë patentën, por i ndodh e pab esueshmja

Nje rast i p azakontë i ka ndodhur një qytetari, shtetas shqiptar, me vendbanim në qytetin e Lushnjes.

Kur ai ka shkuar per te tërhequr patentën, ka pare se mbi të shkruhej së ishte shtetas afgan.

Është e habitshme sesi neglizhohet kaq lehtë me një mj et që është tepër i rëndësishëm për qytetarët.