Prifti serb: Ka ardhur koha që të kthehemi përsëri në Kosovë.

Prifti serb: Ka ardhur koha që të kthehemi përsëri në Kosovë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…

Nuk resht së p olitizuari dhe po larizuari si tuatën k reu i Kishës Ortodokse: Do të kthehemi në Kosovë, është toka jonë, ajo us htri është e përkohshme, do ta s huajmë.

Në një dalje publike, ai tha se Ka ardhur koha me bekimin e tij që të kthehemi përsëri në Kosovë”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…

Koha e atyre që hoqën dorë nga Llazari i Kosovës dhe angazhimi i tij për Mb retërinë e pë rjetshme të Qiellit po kalon dhe ne të gjithë po kthehemi përsëri në Kosovë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtē…