I doli рula рërраra, ѕhoferi humb kontrollin e makinëѕ/ Рėrрlaѕеt me murin e një shtëрie.

I doli рula рërраra, ѕhoferi humb kontrollin e makinëѕ/ Рėrрlaѕеt me murin e një shtëрie.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mund të duket e paza.kontë, por një pulë është bërë shkak i një a ks.identi të rë.ndë në Verulam të Afrikës së Jugut.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

41-vjeçari që po drejtonte automjetin, devi.joi rrugën pasi i doli përpara një pulë, e për p.as.ojë u pë.rpl.as me murin e një shtëpie.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Për pa.sojë m.beti i pla.go sur rë.ndë shoferi i automjetit.

makina shem.bi një pjesë të murit të shtëpisë ku u për.plas, por për fat të mirë nuk m.beti i lë.nduar asnjë nga banorët e saj.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…