Berberi Dënohet Me 8 Muaj Burgim Nga Gjykata Sepse E Shemtoi Klientin I Cili Kerkonte Dicka Tjeter!

Berberi Dėnohet Me 8 Muaj Bu’rgim Nga ‘Gjykata Sepse E Shemtoi Klientin’ I Cili Kerkonte Dicka Tjeter!. Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një berber i cili bëri një p rerje flokësh një djaloshi duke i shkruar numrin 1, në kokë si një ndëshkim, bëri që të tjerët të qeshnin.

Por ky veprim berberit i kushtoi me tetë muaj bu;rg.

Berberi Abdulrahim Omar, 21 vjeç nuk e mendoi se mund të ndëshkohej nga gj ykata, kur i prishi flokët një 10 vjeçari, i cili sipas g jykatës u la me “dëm ps ikologjik dhe fizik”, shkruan Metro.uk.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kur po licia arr;estoi Omarin, ai i tha pol icisë se donte t’i mësonte djalit një mësim rreth rr ez’ikut të pr erjes së flokëve.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

tha:

“I riu ishte krenar për stilin e tij të flokëve dhe mendoi se ishte e rëndësishme për të. Ai pë soi d ëm psi kologjik dhe fi zik”, tha Prokurori Alex Radley.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Omar, nga Bedford u deklarua f ajtor për shka ktimin e dë mit trupor më 18 shkurt, dhe u dë nua dje nga g jykata e këtij vendi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…