Ngjàrja e rĕndë në xhàminë në Tiranë, reàgon i përlotur imàmi Ahmed Kalaja: Urojmë të mos ketë qenë…

Ngjàrja e rěndë në xhàminë në Tiranë, reàgon i përlotur imàmi Ahmed Kalaja: Urojmë të mos ketë qenë…Ju ft0jmê të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Imami i xhamisë ‘Dine Hoxha’ Ahmed Kalaja në rrugën e Kavajës ka re aguar pas su lmit me në këtë vend kulti, ngj arje e ndodhur gjatë muajit të Shenjtë të Ramazanit.Ju ft0jmê të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Me anë të një videoje në Facebook, Kalaja ka treguar se një person me t hi kë ka su lmuar punonjësit e xhamisë dhe besimtarët që po faleshin aty.Ju ft0jmê të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Imami Kalaja shprehet se shpreson të mos jetë s ulm te rrori st në këtë muaj të Ma dhërueshëm të Ramazanit.Ju ft0jmê të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…