ZHVÎSHET Iive Gjatë Emisionit Moderatorja Shqiptare Në “Mbrëmjet E Lajmeve”

ZHVÎSHET Iive Gjatë Emisionit Moderatorja Shqiptare Në “Mbrëmjet E Lajmeve”Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në mediat botërore çështja e z hveshjeve të moderatoreve tani më nuk është t abu, mirëpo siç duket e mediat vendore janë duke e ndj ekur një trend të tillë.

Çështja e kl ikimeve tani më është bërë pjesë e pa ndashme si tek mediat poashtu edhe tek njerëzit e thjeshtë.

Çdo gjē krijohet, postohet, shkruhet për të vetmen arsye për të ardhur deri tek kl ikimi.

E njëjta ka ndodhur edhe në një emision vendor ku u tr ajtua kjo çështje si moderatorja zhv eshet gjatë emisionit live, gjë e cila është e rrallë për ne…. per me teper sht1p me p0shte dhe ju del v1dj0 e saj