Xeni: Zotërinjtë nga politika i kanë futur 1000 deri 2000 veta në salla, e neve s’na lejojnë as 150 …

Xeni: Zotërinjtë nga politika i kanë futur 1000 deri 2000 veta në salla, e neve s’na lejojnë as 150 …Ju ft0ë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Këngëtari i njohur kosovar, Shkelzen Jetishin-Xeni, sikurse edhe kolegët e tij ka kohë që nuk kanë mundur të mbajnë ndonjë akt ivitet muzikor, shka ku i p andemisë Covid-19.Ju ft0ë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Të ind injuar me masat e shtr ënguara, këngëtarët si dhe pronarët e sallave të dasmave po kërkojnë që tu lejohet të mbajnë aktivitete në objektet e tyre.Ju ft0ë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

E Xeni duke qenë që edhe vet është pronar i një salle të tillë, ka kr itikuar politikanët të cilët gjatë fushatës zgjedhore mbushnin plotë sallat, ndërsa atyre nuk po ju lejojnë të punojnë.Ju ft0ë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Zotërinj nga partitë politike që përfaqësojnë popullin i kanë future deri në 100 e 2000 mijë vetë e neve nuk ka lejojnë jo 500 po 200 ose 150 vetë.Ju ft0ë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…