Kush nga Presidentet mendoni se është më i duhuri për Kosovën: Vjosa apo Thaçi

Kush nga Presidentet mendoni se është më i duhuri për Kosovën: Vjosa apo Thaçi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vjosa Osmani – Sadriu (lindur me 17 maj 1982) eshte juriste dhe Krye.tare e Republikes se Kosoves. Dy pale zgjedhjet e fundit te mbajtura ne Kosove e n xoren Vjosen si gruan deputete me te votuar ne historine e Kuvendit te Repub.likes se Kosoves. Ajo ka li gjeruar ne Universitetin e Prishtines.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Hashim Thaçi (i lin.dur me 24 prill 1968) eshte presidenti i peste i Repub.likes se Kosoves. Ai ishte kr ye ministri i pare i Kosoves se pa varur, Minister i Jashtem dhe Zevendes kryeministr ne kabinetin e ri te kryesuar nga Isa Mustafa, i cili mori detyren me 12 dhjetor 2014. Thaçi ishte gjith ashtu kre u i PDK.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ai u ngrit ne rend te pare si kreu poli.tik i UÇK. Nder kohe, ai she rbeu gjitha shtu si k reu i nje qeverie te per.kohshme ne fund dhe menjehere pas lu ftes ne vitin 1999.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Votoni ne s ondazhin e meposhtem ovnline nga st awpoll, i cili eshte so ndazh shume i s igurt ku mund te votoni vetem njehere.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…