Çîfti shqiptar që kanë 30 vite diferencë , kur u pyetën qe a janë të lumtur, i lanë me gojë hapur të gjithë

Çîfti shqiptar që kanë 30 vite diferencë , kur u pyetën qe a janë të lumtur, i lanë me gojë hapur të gjithë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ata kanë 25 vite martesë dhe asgjë nuk i ka pe nguar në këtë je të për të qenë të lumtur përkrah njëri-tjetrit. Teksa i shikon të dy kupton dif erencën e madhe të moshës mes njëri-tjetrit, plot 30 vite.Dhe nuk janë pak, por ky çi ft edhe pse ka kaluar jo pak pro ble me të mëdha në jetë, nuk ka harruar të bu zëqeshë, dhe kjo i bën më të ve çantë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ata janë çi ft Kola me origjinë nga Veriu i Shqipërisë dhe janë martuar në vitin 1991, kur Filja ishte vetëm 19 vjeç, ndërsa bashkëshorti i saj 46 vjeç.“Deri më tani jam i lumtur me martesën. Më mbrapa nuk i dihet, por kështu i krijon kushtet je ta”, tha Kola, sot 70 vjeç.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…