“Unë të ha gurmazin, të çjerr maskën”, nami tek “Shihemi në Gjyq”, Kastrioti shėrr me Arbenit

“Unë të ha gurmazin, të çjerr maskën”, nami tek “Shihemi në Gjyq”, Kastrioti shėrr me Arbenit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kastrioti Hoxha nga Ura Vajgurore ka sjellë në se ancën “Shihemi në Gjyq” në Tv Klan Arben Matën, ku kanë bërë një a kt shi tblerje, pra ka blerë shtëpinë e Arben Matës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Arbeni vetë e ka të dhuruar nga prindërit e tij. Sapo shitet kjo banesë në Qershorin e 2019, në Shtator po të këtij viti i vjen një kërkesë pa di nga gj ykata e rrethit të hapur nga vajza e tezes Aredi Gjika duke futur të gjithë familjen gj yqësore për të k onstatuar të pa vlefshme k ontratën e dhurimit, ko ntratën e përpjesëtimit, ko ntratën e shitblerjes përsa i përket me Kastriot Hoxhën dhe pas 4 vitesh është përfunduar ky gj yq nga gj yqtari Durim Hasa. Ky gj yqtar i ka dhënë të drejtë zonjës Aredi Gjika.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…