Si nuk mendoi për fëmijët që i la pa nënë burri i m err jetën gruas së tij pa iu dridhur qerpiku

Si nuk mendoi për fëmijët që i la pa nënë/ Burri i m err j etën gruas së tij pa iu dridhur qerpiku

Ai u hoq si një burrë tjetër ku i shkruante gruas së tij për të pa rë nëse ajo e t radh ëtonte me të tjerë apo jo.

Tanju Acarnga Turqia është a utori. Mirëpo ai thotë se nuk e ka bërë k rimin, madje thotë se ka qenë dikush tjetër që ia ka m arrë j etën gruas së tij.Ju ftojmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…