Do HABlTENl: Ja përse meshkujt SHlKOJNË femra të tjera kur janë me ju….

Do HABlTENl: Ja përse meshkujt SHlKOJNË femra të tjera kur janë me ju…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Jeni në plazh dhe ju mundoheni që të dukeni sa më bukur në formën më perfekte, jeni rregulluar në mënyrë të bukur që mashkulli që keni në krahë të mos i hedhi sytë në femrat e tjera. Sado që ju jeni munduar që ta e vitoni këtë gjë ai sërish do i hedhi sytë tek femrat e tjera. Kjo nuk do të thotë që ju nuk vleni për të apo që tjetra është më e bukur, kjo do të thotë që meshkujt e kanë in stiktin e të vëz hguarit të femrave të tjera.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë.

Pra është shumë e vë shtirë të shpjeguarit pse i ndodh kjo gjë meshkujve sepse sado që ata të kenë në krahë një femër të bukur sërish sytë e tyre do përfundojnë duke parë femrat e tjera dhe kjo u ndodh atyre in stiktivisht, pasi ins tikti i tyre vepron gjithmonë kur ka femra rro tull tyre.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë.