Pse o Zot? U zunë me fqinjin për një copë tokë, pas djalit shqiptar 15 vjeç jep shp’irt dhe babai në spital

Pse o Zot? U zunë me fqinjin për një copë tokë, pas djalit shqiptar 15 vjeç jep shp’irt dhe babai në spital

Ka v de kur edhe babai i 15 vjeçarit që kishte m betur i vd ekur në n gjarjen t ragjike që ndodhi në Gradicë të Drenasit disa ditë më parë.

Lajmin ka ko nfirmuar Shefi i Intensivës, Shaqir Uka. “S’ka mundur t’i për ballojë pla gët e marra nga a rma e zj ar rit. Ai ka ndërruar j etë në orën 16:30”.

Ng jarja e rën dë kishte ndodhur më 5 prill në fshatin Gradicë të Drenasit ku në vend kishte mbetur i v de kur 15 vjeçari A.M, derisa i p lago sur kishte mbetur babai i tij B.M. (që n dërroi jetë sot).