Paralajmëron Afrim Muqiqi: O do t’punojmë të gjithë, o s’ka me punu askush??

Paralajmëron Afrim Muqiqi: O do t’punojmë të gjithë, o s’ka me punu askush??

Përfaqësuesit e Odës së H otelierisë dhe Turizmit të Kosovës sot ka mbajtur një takim me përfaqësuesit e sallave të dasmave, ku kanë sh palosur kërkesat e këtyre të fundit, për t’u lejuar veprimtaria e tyre.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kryetari i OHT’së, Hysen Sogojeva, deklaroi se është takuar me të gjitha Gru pet Parlamentare në Kuvendin e Kosovës ku është diskutuar rreth m asave anti-C.o vid.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Një që është e si gurt është se na është premtuar se nëse sallat nuk mund të mbajnë për momentin brenda, për jashtë janë të le juara, do të thotë nëpërmjet te rasave e sh atorëve. Për jashtë është e lejuar, edhe pse s’ka vendim z yrtar, po flas për pr ocesin e nego ci mit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…