Me vetem 2 levizje, cili eshte numri me i madh qe ju mund te formoni? Testoni zgjuarsine??

Me vetem 2 levizje, cili eshte numri me i madh qe ju mund te formoni? Testoni zgjuarsine??Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Testet nuk janë thjesht ar.gëtuese për tu zgjidhur, por ato janë gjithashtu një mënyrë e shkëlqyeshme për të ng rohur dhe testuar aftësinë e tr.urit tuaj.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sipas New/York/Times, “Apeli i enigmave shkon shumë më thellë sesa nx itimi i shpërblimit të do.pa. minës për të gjetur një zgjidhje.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vetë ideja për të bërë një enigmë zakonisht zh vendos tr urin në një gjendje të hapur, të gj allë dhe që është në vetvete një arra.tisje e këndshme ”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nëse mund të lëvizni vetëm 2 shkopinj, cili është numri më i madh i mundshëm që mund të krijohet?

Përgjigja: 51,181

Shpjegim: Zhve ndosni fijen e shkrepëses në kr ye dhe në fund nga shifra “0” në qendër dhe përdorni këto për të bërë shifrën “1” pas shifrës “8”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…