LAJM TRONDlTES !! Nderron Jete VjoIIca Haxhiu ?!

LAJM TRÒNDlTES !! Ndėrron Jete VjoIIca Haxhiu ?!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

E shpaIIën të v dekur, VjoIIca Haxhiu: Shoqja më thirri duke qa.rë…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Këngëtarja e njo.hur kosovare, VjoIIca Haxhiu, kohë më parë u bë pre e Iajmeve të rre.me që qark.uIIojnë në me.diet shqi.pfoIëse.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Se si e pritën famiIjarët, miqtë dhe vetë këngë.tarja këtë Iajm të rr emë, mund ta kuptoni .Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…