Kosovari mashtr0het përmes Facebook’ut, paguan 10 mijë euro për t’i tërhequr 5 milionë dollarë që ia ka “trashëguar” një i afërm

Kosovari mashtr0het përmes Facebook’ut, paguan 10 mijë euro për t’i tërhequr 5 milionë dollarë që ia ka “trashëguar” një i afërm.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gati të gjithë e kemi pranuar një mesazh në e-mail ose në rrjete sociale se një i afërm i yni, që jeton diku larg në botë, për të cilin nuk kemi dëgjuar kurrë më parë, në te stamentin e tij na ka përmendur edhe neve, duke na lënë “trashëgim” miliona dollarë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Por, duket se jo të gjithë e kanë kuptuar se ky është thjesht një m ashtrim.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Të paktën jo një banor i fshatit Manastiricë e Prizrenit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Burime brenda Pro kurorisë Themelore në Prizren bëjnë të ditur se ai ka paguar 10 mijë euro për t’i tërhequr 5 milionë dollarë, të cilat një person në Facebook i ka thënë se t’i ka lënë trashëgim një i afërm.

Sinjali mëson se pr okurori ka urdhëruar nisjen e he timeve për zbardhjen e këtij r asti, të cilin e ka cilësuar si “Mashtrim”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…