Askush nuk e donte këtë vogëlushe të ådhurueshme, derisa një grua vë re diçka në një fotografi të vajzës

Askush nuk e donte këtë vogëlushe të a dhurueshme, derisa një grua vë re diçka në një fotografi të vajzës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

P rotagoniste i kësaj historie quhet Pr imrose dhe ka lindur në Kinë disa vite më parë. Ajo kishte diçka që e dallonte nga të gjithë të porsalindurit e tjerë në lagje, kishte sytë e argjendtë. Primrose ishte plotësisht e ve rb ër. Prindërit e saj, kur e panë atë, e konsideruan një pë rbin dës h dhe vendosën ta linin foshnjen në jet im o re.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Primrose u rrit mes fëmijëve të tjerë, si “e çu di tsh me”. Kur familjet shkonin në jet im o re për të a doptuar një fëmijë, askush nuk e zgjodhi atë, askush nuk e donte atë.Një ditë, megjithatë, diçka ndryshoi … një grua me emrin Eryn po shfletonte në Facebook, kur, pa pri tm as, pa një fotografi të P rimrose.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…