Zoti të mbaj dorën! Ndodh një cîklon i madh, aq sa shtëpitë kanë fluturuar

Zoti të mbaj dorën! Ndodh një cîklon i madh, aq sa shtëpitë kanë fluturuar.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ci kloni t ropikal “Seroja” god iti bregdetin shtetëror të Australisë Perëndimore me e rëra të fo rta deri në 170 km/h brenda natës, thanë zy rtarët.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Qyteti i Kalbarrit mori god itjen më të rënd ë nga st uhia, ku u d ëmtuan shtëpi dhe çatitë “fluturuan” në ajër, u t hyen pemë, u rr ëzuan shtylla elektrike, si dhe rrugët të mbushura plot me mbe turina.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Ne jemi një qytet i vogël. Gjysma e tij është rrafshuar”, tha një banor i Kalbarrit.

Autoritetet thanë se C ikloni ‘Seroja’ kishte mbajtur ritëm dhe fo rcë “të paz akontë” gjatë gjithë natës të së dielës, ndërsa lëvizte nga Kalbarri dhe Geraldton për në bregdet. Ndërsa muajin e kaluar, zonat e Australisë lindore u ev akuuan, pasi lumenjtë dhe digat vër shuan me për mb ytjet më të mëdha në dek ada, ku rreth 18,000 njerëz u zhv endosën.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…