Mulla Osmani: Më 2019 Kurtit i qîtëm pasul, tash …

Mulla Osmani: Më 2019 Kurtit i qîtëm pasul, tash …Jft0jmé te nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në vitin 2019 ishte pu blikuar një foto e hoxhës Osman Musliu me k reun e Vetëvendosjes, Albin Kurti, duke ngr ënë pas ul së bashku në një familje në Drenicë.Jft0jmé te nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mulla Osmani ka rrëfyer këtë gjë dhe ia ka dërguar një “selam”, tashmë kryeministrit Kurti.Jft0jmé te nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Takimi me Albinin s’ka qenë f ushatë, ka qenë takim pr ivat”, ka thënë Mulla Osmani, ndërsa ka thënë se foto është pu bl ikuar nga një shok i tij që është dhe gazetar.Jft0jmé te nd1qn1 v1de0n më p0shtë…