“I burgosur perjete”! Si e kalon ditën Ritvan Zykaj, njeriu që vr au 8 persona në fare pak minuta

“I burgosur perjete”! Si e kalon ditën Ritvan Zykaj, njeriu që vr au 8 persona në fare pak minuta.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ritvan Zykaj nuk ka asnjë ndryshim nga të bur gosurit e tjerë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

I vetmi dallim janë mysafirët në bu rg. Për të bu rgosurit e tjerë, çdo dy javë familjarë të të bur gosurve mbajnë radhën për të dorëzuar ushqime, apo rroba për të afërmit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndërsa për Zykajn nuk ka asnjë interesim nga askush. I vetmi që ka qenë vetëm në një takim me të ishte i vëllai, që doli prej andej pa asnjë kërkesë të veçantë të vëllait, që ka kryer kr imin më të rë ndë në Shqipëri me 8 të v r arë në fare pak minuta.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Por si kalon dita e të bur go surit me bu rgim të pë rjetshëm Ritvan Zykaj. G ardianët thonë se nuk ka asnjë ndryshim. Nuk r efuzon ushqimin, nuk del rregullisht në ajrim. Nuk bisedon me të tjerë dhe më shumë lexon libra fetarë. Sjellja e Ritvanit nuk është shumë e çuditshme, edhe pse e kemi më shumë në vëmendje për shkak të llojit të k r imit të kr yer prej tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Shumë g ardianë i blejnë ndonjë paketë cigare, sepse është i vetmi i bur gosur që nuk ka asnjë vizitor. Ka edhe r aste kur ga rdianët i japin rroba. M as akra e Selenicës shënoi 8 vi ktima. Pasi vr a u fillimisht 75-vjeçarin Demir Zykaj dhe Perie Zykajn 72 vjeçe shkoi në banesën e Besimit, djalit të Demirit duke vr a rë atë, Besimin 43 vjeç, të shoqen, Vasilikën 42 vjeçe. Tyta e ar mës së tij nuk kurseu as dy fëmijët e çiftit, Sarën 16 vjeçe dhe djalin e vogël Ledionin 8 vjeç. Ky i fundit u v ra me bukë në dorë pasi në ato momente ishte duke ko nsumuar vaktin e drekës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nga kjo ngjarje tro nditëse arritën të shp ëtojnë vetëm tre djem, Arieli, Falkao dhe Albi Zykaj, të cilët nuk ndodheshin në shtëpi në momentin kur Ritvan Zykaj zbrazi bres hë rinë e kal lash nikovit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…