Burri nga Hasi qe mban dy gra/ Një javë me njërën një javë me tjetrën, ju them une si zgjidhet kjo punë

Burri nga Hasi qe mban dy gra/ Një javë me njërën një javë me tjetrën, ju them une si zgjidhet kjo punë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në fshatin Dobrun i Hasit të Shqipërisë, Dem Mula 63 vjeç mban dy gra.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pas gruas së parë, Hatixhja, Dem Mula, vendosi të marrë një grua të dytë, Nazmijen, pasi nuk bënte fëmijë. Por as me atë nuk arriti. Në fund vendosi të mbajë të dyja.

Siç përshkruhet dy gra, nuk kanë asnjë xh.elozi me njëra-tjetrën, madje bashkëshortin dhe gomën e tyre në mënyrë të barabartë. Me dhoma të nd ara si gurisht.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

‘Sa çifte ka kështu… ne s’jemi si të parët si të fundit’, thotë Hatixhja.
” Siç kemi në Veri, një javë një herë, një herë tjetër ”, thotë 63-vjeçari me dy gra. Ndiqni hi storinë e tyre në këtë video, publikuar nga ” Top Channel ”.