16-vjeçarja shqiptare kthehet nga Greqia, por ajo që e gjeti në Fîer s’e kishte menduar

16-vjeçarja shqiptare kthehet nga Greqia, por ajo që e gjeti në Fîer s’e kishte menduar .Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një 16 – vjeçare, e cila jetonte në Greqi është kthyer për të vazhduar shkollën në Fier, por është p ërballur me një si tuatë të panjohur për të.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sipas gazetarit të “Aldo Morning Show”, njerëzit i kanë shkuar në shtëpi për t’i kërkuar dorën për ta marrë për nuse.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vajza, nga fri ka se mos i japin ndonjërin për burrë, ka filluar të njohë 3 nga moshatarët e saj në shkollë, por kur familja e ka kuptuar, e ka fejuar me një djalë i cili jetonte në Greqi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Një vajzë 16-vjeçare ka ardhur nga Greqia për të vazhduar shkollën në Fier, por është p ërballur me një realitet të panjohur.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Sapo ka ardhur vajza, njerëzit i kanë shkuar në shtëpi për t’i kërkuar dorën për ta marrë për nuse dhe vajza nga fr ika se mos i japin ndonjërin për burrë ka filluar të njohë 3 nga moshatarët e saj në shkollë.

Kur familja e ka marrë vesh e kanë fejuar vajzën me detyrim me një djalë që jetonte në Greqi dhe të bënte dokumentet”, raporton gazetari.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…