“Nuk mund të jetoj më kështu”, vajza e re kërkon që ta lejojnë të vd,esë…

“Nuk mund të jetoj më kështu”, vajza e re kërkon që ta lejojnë të vd,esë…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…

Një adoleshente lutet që ta lejojnë të vd e së pasi vu a n nga një së mu n dje m is ter io ze. Ajo thotë se nuk mund të jetojë më brenda tr upit të saj. Shëndeti i Paula Diaz de gradoi në mënyrë të papri tur dhe tani në moshën 19-vjeçare, ajo nuk lëviz dot nga sht rati.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…

E reja nga Kili, sipas asaj, që shkruan e përditshmja britanike “Mirror” i ka bërë së fundmi thirrje Presidentes së vendit, Michelle Barchelet, që ta lejojë atë të vd es ë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…

“Nuk mund të pushoj për asnjë sekondë të vetëm. Dh i mbj a dhe pare ha tia është kaq e madhe sa nuk mund të relaksohem as ditë e as natë”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…

“Të lutem mesa kam fuqi të vish të më shohësh, sepse nuk mund të pres më shumë”

shprehet ajo në një video publike drejtuar Presidentes Barchelet.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…

Motra e Paulas, duke folur për mediat vendase zbuloi se së mu ndja e së resë nisi në Nëntor të 2013-s dhe shumë prej sim ptom ave janë të panjo hur a për mje kët. Ajo shfaqi fillimisht lëvizje të pa kontrolluara të tru pit dhe s paz ma dhe më pas nisi të hum bte ndjeshmërinë tek këmbët dhe duart. Mj ekët nuk mundën që ta di ag nost iko nin me një së mu ndj e specifike e në këtë pikë nisi dhe kalvari i gjatë i familjes së saj në specialistë, t rajtime e qendra të ndryshme mje kë sore. Një e kspert i tha të ëmës që gjendja e 19-vjeçares mund të ketë ardhur për shkak të dy vaksinave që ajo kishte bërë në Gusht të vitit 2013.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n mē p0shtë…