Në Kosovë nuk ndalen dasmat, policia detyrohet t’i ndërpresë tri ahengje.

Në Kosovë nuk ndalen dasmat, policia detyrohet t’i ndërpresë tri ahengje.

Po licia e Kosovës kishte marrë informacione se në Suharekë dasmat po mbaheshin, pavarësisht m asave.

Po licia tregon se në tri r aste kishte të organizuara ahengje familjare-dasma, në kundërshtim më Vendimin e Qeverisë për Parandalimin dhe L u f timin e Pandemisë C0VID, transmeton albinfo.ch.

Në këto ra s te po licia kishte intervenuar menjëherë, duke ndaluar aktivitetin e menjëhershëm dhe duke vepruar në bazë të ligjit, ku sipas d ispozitave, organizatorët janë ndëshkuar me ti keta në vlerë prej 200 eurosh.

Gjithashtu p olicia ka monitoruar dhe kontrolluar lokalet e gastronomisë, nga të cilët ka kërkuar të respektohen Vendimi i Qeverisë dhe rekomandimet e IKSHP-së. Në lidhje më këtë p olicia ka a sistuar inspektorët komunalë në një rast dhe ka shqiptuar 18 tiketa për mosmbajtje të m askës.