Duda Balje: Un e respektoj fenë e agjeroj çdo Ramazan!

Duda Balje: Un e respektoj fenë e agjeroj çdo Ramazan! Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vitin e kaluar pikerisht me r astin e muajit te ramzaznit Balje pati deklaruar: Shpirt që ke aromë Ramazani dhe mëngjesi syfyri. Fati im i madh është që edhe ketë ramazan e kam pritur me njerëzit që janë jeta ime.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kam shumë gjëra për të cilat do ta la rtësoj Kri juesin tim, dhe ti falënderohem për çdo copë ajri që marrë frymë. I lutem dhe do ta lus për gjëra të njëjta shëndet, paqe, fat e për njerëzit që i dua.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Shpresoj në sh përblim, sepse Krijuesi im është d hurues, mëshirues, do të përpjekim, do të punoj për këto. Zonjat e mia, çdo iftar, çdo buzëqeshje që japim agjëruese tanë, çdo namaz, çdo lutje, shtëpia e pastër janë tregues të shpi rtit të madh tonit. Në emër të kësaj, i lutem Allahut që të na ruan nga fr ika jonë, dhe të na dhu rojë atë që ai di më së miri për ne !”, ka shkruar ajo pranë postimit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…