Mirupafshim vendlindja ime, unë po iki: Po lë familjen, shokët dhe shoqet, nuk do të kthehem kurr….

Mirupafshim vendlindja ime, unë po iki: Po lë familjen, shokët dhe shoqet, nuk do të kthehem kurr….Ju ft0jmë t nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mirupafshim Shqipëria ime! Po lë çdo gjë në duart e të p aepurve, kri mit, dr ogës, inj orancës. Unë nuk mund ta bëj shp irtin p is në emër të da shurisë për këtë vend!/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Mirupafshim Shqipëri! Unë do të mendoj e do më marrë malli! V r as mendjen a do të marrë dhe ty për mua?/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet