Kosovë…Hiqi duart, le t’iu shohin krejt, mitrovicasit i kapin “hajnat dhe i incizojnë derisa vjen Policia”

Kosovë…Hiqi duart, le t’iu shohin krejt, mitrovicasit i kapin “hajnat dhe i incizojnë derisa vjen Policia” Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Disa banorë të fshatit Gushavc të Mitrovicës kanë arritur që të kapin në f lagrancë dy persona të d yshuar për vjed hje. Banorët kanë incizuar të dyshuarit deri në momentin që në vendin e n gjarjes ka arritur Po licia.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Me datën 09.04. 2021 rreth orës 00:57 në fshatin Gushavc, Mitrovicë janë kapur dy persona të dy shuar, të cilët janë vërejtur dje nga ana e fshatareve, tek të njëjtit është gjetur një p isto letë e prodhimit çe k me ka ri k at or me 7 fis hekë të c al. 7.65 mm, si dhe ar matim për th yerje dhe vje dhje: le vë, do rëza, kapelë ngjyrë e zezë, lidhëse të plastikës dhe një p ortofol me dokumente të i dentifikimit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…

Njësiti “hetimor nga SP-Veri, kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë kryer ekzaminimin e vendit të ngjarjes si dëshmi kanë konfiskuar material dëshmues, personat e dyshuar janë shoqëruar në stacion policor për dhënien e deklaratës”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0në p0shtë…