Do preķeni ne shpîrt! Në vårrin e fëmijës së tyre ndodh diçka e jashtëžakonshme

Do preķeni ne shpîrt! Në vårrin e fëmijës së tyre ndodh diçka e jashtëžakonshme.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kjo është h istoria e Ernest dhe Anneke Robinson, dy prindër të cilët në vitin 1988, pikërisht më 23 shtator, mirëpritën në jetë djalin e tyre të vetëm Mattew.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Për fat të k eq foshnja lindi me aftësi të kufizuara të rë nda, lindi i verbër dhe i pa ral izuar, nuk mund të lëvizte asgjë nga qafa e poshtë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Asnjë mjek nuk i dha atij as shansin më të vogël. Prindërit u informuan menjëherë se, ndoshta, ai do të v d iste disa orë më vonë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…