Gjeni përgjigjen e saktë, kujdes se 90 % e njerëzve gabojnë…

Gjeni përgjigjen e saktë, kujdes se 90 % e njerëzve gabojnë…

A e keni gati pergjigjen?
Vetem nese keni qene shume i mire ne matematike mund ta zgjidhni shpejt e tejepni nje pergjigje.
Nëse ende nuk arritët ta zgjidhnit këtë ek uacion matematike, shikoni më poshtë:

Mund ta gjeni zgjidhjen duke ndjekur rendin e du hur të veprimeve
Ja si duhet llogaritur:

2 ÷ 0,5 = 4 , atëherë na mbetet 8 – 4 + 1 = 5
Po ju cfare zgjidhje dhate?