Elvis Naçi Kam Refuzuar 100 Mijë Euro Nga Një Serb Që Deshti Ti Ndihmojë Shqipëtarët..

Elvis Naçi Kam Refuzuar 100 Mijë Euro Nga Një Serb Që Deshti Ti Ndihmojë Shqipëtarët..

Bëhet fjalë për një do nacion para tërmetit për f ondacionin “Firdeus” në shumën e 100 mijë eurove dhe një tjetër pas tërmetit, sërish nga një shtetas se rb në shumë 5 mijë euro. /

“Kam refuzuar 100 mijë euro për fo ndacionin ‘Firdeus’ para tërmetit të 26 nëntorit nga një shtetas serb. Pas tërmetit më erdhi një do nacion 5 mijë euro po nga një shtetas serb. Unë nuk paragjy koj asnjë por sa herë kujtoj gja kun e vëllezërve në Kosovë.
Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive