Vêshtirë se ka ndonjë tjetër foshnje aq të veçantë sa kjo dhe asnjë mjek nuk mund ta kuptojë pamjen e tij! (VIDEO)

Vêshtirë se ka ndonjë tjetër foshnje aq të veçantë sa kjo dhe asnjë mjek nuk mund ta kuptojë pamjen e tij! (VIDEO)

Mj ekët ende nuk e dinë sh kakun dhe nëse ngjyra do të ndryshojë me kalimin e kohës.

Ne jetojmë në mënyrën tonë dhe kjo është arsyeja pse bota është një vend më i mirë për të jetuar, por v ështirë se dikush është si Vence i vogël. Mjafton të them se prindërit dhe punonjësit u habitën shumë kur Vence e vogël nga Uzeckafehevarva u shfaq në botë në Hungari. Sht atzënia ishte e rregullt, pa ndonjë nd ërlikim.