“Ska molim hiq ikni në Serbi” – Malesorja pėrplaset me serbët në Martinaj

“Ska molim hiq ikni në Serbi” – Malesorja pėrplaset me serbët në Martinaj.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Përkundër faktit që nuk kanë s iguruar leje ndërtimi nga komuna e G ucisë disa eks tremistë serbë sërish sot erdhën për të pr ovokuar banorët e fshatit Martinaj të Gucisë.

Sipas deklaratave të serbëve ata kishin ardhur për të bërë ca matje me gj eodet para nisjes së punimeve ndërtimore. Ardhja e tyre sot është thjesht vazhdimësi e pr ovokimeve që kisha ul/tra/naci/onal/iste ortodokse serbe po i bën vazhdimisht ndaj këtij fshati shqiptar.

Ti e ke vënë bojen aty a? I drejtohet gruaja shqiptare serbit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Nuk ka molim hiq…po doni me na marrë edhe këtë…kishen tonë na nuk vijmë në Serbi”, shihet malësorja shqiptare duke u pë rplasur me serbët.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…
v1de0