“Shko shkruj najkun se mashkull më hiç se ty momentalisht nuk ka”.

“Shko shkruj najkun se mashkull më hiç se ty momentalisht nuk ka”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Pse nuk po afrohesh deri te ps ikiatri, helbete po ta ndal ha zin me naj kokërr, se nuk dihet ndoshta ka ilaç edhe për smirën dhe n everinë tënde! Ose shko shkruj najkun se mashkull më hiç se ty momentalisht nuk ka. Qysh i thuhet gruas ‘je e këtij’ e je ‘e atij’! Turp.
Njeriu s’mund të jetë pronë, edhe sikur të dojë vet, nuk pr ivatizohet njeriu, apo ndoshta mundet, ndoshta po nisesh prej vetes, nuk e di unë!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…