‘Ngjarja e rendë’ në Stamboll që ndau përfundimisht Tean nga Bearti

‘Ngjarja e rendë’ në Stamboll që ndau përfundimisht Tean nga Bearti.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ng jarja e rë ndë që ndodhi mes tyre në Stamboll sh katërrroi përfundimisht ma r rëdhënien , që sipas saj ishte t oksike.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Tea tregon se Bearti shfaqte p asiguri në ra port me njëri tjetrin , qëndronin gjatë të gjithë kohës bashkë dhe kjo sa duket rriti t ensionet dhe d ebatet e forta mes njëri – tjetrit.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kudo shkonte Tea , Bearti e ndiqte nga pas . Gjate kohes qe ishin bashk Tea tregon se ka hequr dore nga gjithcka , iu perkushtua atij dhe kjo mendon se eshte gabim ne fakt .

Si pa sojë e gjithë tr ysnisë , xhelozia e Beartit ishtë fa ktori kryesor i nda rjes së tyre.

Por në Stamboll Tea pranon se një ngj arje e rë ndë ka ndodhur dhe festa është kthyer në një atmosferë z enkash dhe urre tjesh . Tea pranon përfundimisht se gjithcka ka mbaruar me Beartin dhe nuk ka më rikthim pas.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nuk dua të më pyesin më për këtë , ishte një ek speriencë e bukur nuk mund të them që nuk e kam shijuar , por edhe qe kam v uajtur . Kjo kthehet në një mësim dhe mbetet në të shkuaren .Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Nëse do rikthehesha me Beartin ? Është një kapitull i mbyllur për mua , nuk ka me kthim ” Me këto fjalë Tea mbyll intervistën …Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…