Momenti kur fotoreporteri kosovar sul’mohet nga hul’iganët serbë

Momenti kur fotoreporteri kosovar sul’mohet nga hul’iganët serbë, ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gjatë tërë ditës së djeshme ekipi i “Indeksonline” ka ra portuar LIVE nga veriu i Kosovës rreth ak sionit të Po licisë së Kosovës për ar restimin e ministrit serb Marko Gjuriq.
Ra portimi nga veriu i Kosovës gjithmonë ka qenë një s fidë për gazetarët shqiptarë pasi që ata shpesh janë s ulmuar dhe d hu nuar fiz ikisht nga pro testues dhe h uli ganë serbë, madje edhe në prezencë të au toriteteve të sig urisë atje.
Mirëpo, edhe përkundër kësaj ekipi i indeksonline është futur dje në veri të vendit duke ra portuar minutë pas minute n gjarjet e ja shtëzakonshme që ndodhen dje në veri. duke pasur parasysh se qëllimi i gazetarit është informimi sa më i saktë dhe në kohë i opinionit publik të vetëdijshëm edhe për r reziqet që bartë.ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gjatë kohës sa ishte duke intervenuar Policia e Kosovës, reporterët e Indeksonline Blerim Uka dhe Jeton Sopa janë s ulmuar nga hu liganët serbë. Ata kanë kapur kameramanin Jeton Sopa dhe e kanë futur në një rrugicë për ta r rahur, mirëpo falë gjeturisë së tij duke u paraqitur si gazetar i huaj ai ka arritur të iu ikë hu liganëve serbë në momentin që ata ia kishin marrë me dhunë p ortofolin për ta identifikuar.ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Për më shumë shihni pamjet dr amatike se si serbët su lmojnë dhe rr ahin bru talisht me shk opinj fotoreporterin Blerim Uka dhe intervenimin e kolegut të tij Jeton Sopa për ta shpëtuar.ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndryshe, ekipit të “Indeksonline” i është th yer aparati dhe p ajisjet tjera të cilat kushtojnë mbi 3 mijë euro.ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…