Edhe ju i bëni? Meshkujt i úrrejnë këto gjëra që femrat i bëjnë gjatë s*ksit, mos i përsërtisni më…

Edhe ju i bëni? Meshkujt i úrrejnë këto gjëra që femrat i bëjnë gjatë s*ksit, mos i përsërtisni më…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ka shumë komente që shpesh dëgjohen për performancën e burrave në pjesën se.ksuale të një marrëd.hënieje, ndërsa po aq herë fa jësohen për ndonjë d obësi që ‘gjenden’ në sht ratin e një çif.ti./Pak sekonda pasi ta kaloni m arketingun shfaqen pamjet

Sidoqoftë, nuk është aspak kështu, pasi në realitet çif.ti përbëhet nga dy persona, të cilët të dy duhet të bëjnë një përpjekje të ngjashme për rezultatin më të mirë të mundshëm. Si p asojë, se.ks i femër gjithashtu ka një pjesë të përgjegjësisë./Pak sekonda pasi ta kaloni ma rketingun shfaqen pamjet