E dhímshme: 24-vjeçarja vdíq në QKUK disa ditë pasi lindi foshnjën.

E dhímshme: 24-vjeçarja vdíq në QKUK disa ditë pasi lindi foshnjën.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një grua le honë 24-vjeçare ka v dekur sot në Kl inikën Sportive si p asojë e K0VíD.

E nd jera ka v dekur pas qëndrimit disa ditor në këtë k linikë të QKUK-së.

Drejtori i Klinikës së Gjínekologjísë, Jakup Ismaili ka thënë se e n d jera kishte shkuar e p rekur me k0víd në këtë kl inikë dhe se janë detyruar ta o perojnë për shkak të gj endjes së saj të r ënduar me f rymëmarrjen.

“Ajo ka ardhur me K0VíD tek ne dhe në javën e 34-të është dashur ta o perojmë për shkak se kishte p robleme me f rymëmarrjen”, ka thënë Ismaili duke shtuar se foshnja është në gj endje të mirë sh ëndetësore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…