Antonela kapë më fôrcē Blerimin , ai në mënyrë të rrézîkshmé e shtyńē dhe…

Antonela kapë më fôrcē Blerimin , ai në mënyrë të rrézîkshmé e shtyńē dhe…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Antonela dhe Blerimi kanë patur dy takime derimë tani nga ku janë shfaqur shumë të afruar me njëri tjetrin .Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mund të themi se Blerimi ka qenë gjithmonë krah Antonelës ndaj çdo si tuate në studio por edhe në p rapaskenë.

Ky ra port duket se u c ënua pak në p untatën e së hënës ku rikthimi i Atdheut solli edhe një d ebat të fortë mes tyre Blerimi duket se akoma mban qëndrim ndaj Antonelës sikurse do ta shihni edhe në këtë video të mëposhtme.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Blerimi kërkon një person ta ndihmojë për t’i he dhur il aç në sy dhe Antonela ofrohet ta ndihmojë por ai nuk pranon.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Ndërsa Antonela insitston dhe i kërkon një shpjegim për sjelljen e tij ai ne rvozohet . Gjithashtu ajo i thotë se në instagram i ka dërguar mesazh nj ë zemër por ai nuk i ka kthyer përgjigje dhe Blerimi i thotë se nuk ka dashur ti japë përgjigje .

Antonela nuk e pranon këtë sjellje të Blerimit dhe vazhdon të mundohet ta ndihmojë por ai largohet . Mbetet për tu parë në vazhdim se si do të p asohet kjo si tuatë e t ensionuar mes tyre.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…