Urime Kosovë! Vitia për herë të parë bëhet me semaforë.

Urime Kosovë! Vitia për herë të parë bëhet me semaforë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vitia shumë shpejtë do të bëhet për herë të parë me semafor.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Këtë e bëri të ditur kryetari Sokol Haliti, në një intervistë për Sytë 7 në Klan Kosova.

Haliti me këtë r ast tha se Komuna e Vitisë po kompletohet në aspektin e infrastrukturës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Po, është për hërë të parë. Është realizim i planit të mobilitetit. Ne vitin e kaluar e kemi bërë sheshin në mesin e qytetit, me gr antin e performances që e kemi përfituar. Sipas planit të m obilitetit tani e kemi edhe aspektin e sinjalistikes. Do të jenë edhe semaforët, në një pikë n oralgjike, ku me të vërtetë kemi pasur de fekte”.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…