Tea i tregon të gjitha për ndarjen nga Bearti: Një gjë shumë e rëndë ndodhi në Turqi me ne, nuk kthehem më me të.

Tea i tregon të gjitha për ndarjen nga Bearti: Një gjë shumë e rëndë ndodhi në Turqi me ne, nuk kthehem më me të.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Tea Pranon se ngjarja e r ëndë që ndodhi mes tyre në Stamboll sh kat ërrroi përfundimisht ma rrëdhënien, që sipas saj ishte to ksike.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Tea tregon se Bearti shfaqte pa siguri në ra port me njëri tjetrin, qëndronin gjatë të gjithë kohës bashkë dhe kjo sa duket rriti te nsionet dhe de batet e forta mes njëri-tjetrit. Kudo shkonte Tea, Bearti e ndiqte nga pas. Gjate kohes qe ishin bashk Tea tregon se ka hequr dore nga gjithcka, iu perkushtua atij dhe kjo mendon se eshte ga bim ne fakt.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Si p asojë e gjithë tr ysnisë, xhelozia e Beartit ishtë fa ktori kryesor i nd arjes së tyre. Por në Stamboll Tea pranon se një ngjarje e rë ndë ka ndodhur dhe festa është kthyer në një atmosferë ze nkash dhe u rre tjesh. Tea pranon përfundimisht se gjithcka ka mbaruar me Beartin dhe nuk ka më rikthim pas.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Nuk dua të më pyesin më për këtë, ishte një eksp eriencë e bukur nuk mund të them që nuk e kam shijuar, por edhe qe kam vu ajtur. Kjo kthehet në një mësim dhe mbetet në të shkuaren. Nëse do rikthehesha me Beartin? Është një kapitull i mbyllur për mua, nuk ka me kthim”Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Me këto fjalë Tea mbyll intervistë. Lajmi ko nfirmohet nga vetë produksioni dhe Tea, te cilet e kane publikuar intervisten ne programin e tyre te ri.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…