NDODH EDHE KJO: Shqiptari bezdiset nga zhurma dhe i shkëput ventilatorin 76-vjeçarit të intubuar..

Një ngj/arje e pa/zakontë ka ndodhur në Greqi, ku një pacient 60-vjeçar me origjinë shqiptare i cili ishte shtruar në spi.t.alin ‘Kryqi i kuq’ për shkak se ishte i in.fek.tuar me Co.v.id, i ka shk.ëputur aparatin e ok.sigje.nit një 76-vjeçari të in.t.ubuar. Mediat greke raportojnë se shkak për këtë ngjarje është bërë zhurma e aparatit të fry.mëma.rrjes, e cila ka shqe.tësuar shqiptarin. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT

76-vjeçari ndë.rroi je.të ditën e djeshme dhe sipas informacioneve të fundit, ishte një dorë njerëzore që ndë.rhyri dhe shk.ëputi aparaturën nga fun.ksioni. Oficerët e Nën-Drejtorisë së Si.gurisë së Athinës kanë siguruar prova se si ndodhi ngjarja dhe si e bëri këtë lëvizje pacienti 60-vjeçar, i cili tr.aj.tohej së bashku me 76-vjeçarin.76-vjeçari ishte in.tu.buar në një repart të thjeshtë dhe mj.ekët thuhet se zbuluan që në orët e fundit gjendja e tij shëndetësore po për.mir.ësohej ndjeshëm. 60-vjeçari shqiptar nuk ishte in.tu.buar, por ai ishte ankuar që 76-vjeçari bën zhur.më dhe donte të lihej vetëm në pavion. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON ME POS HT