Kjo nuk pritej/ Gjyshja śhtatzënë pret një vogëlushe të shëndetshme, mjekët me gojë hapur: S’ka mundësi!

Kjo nuk pritej/ Gjyshja śhtatzënë pret një vogëlushe të shëndetshme, mjekët me gojë hapur: S’ka mundësi!Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një gjyshe ka ngelur sh tatzënën, edhe pse mendonte se ishte m eno p auzë por nuk ka rezultuar ashtu. Ajo pret një vogëlushe të vogël.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë… src=”https://i.imgur.com/wVwG9pe.jpg” />

Doktorët lusin z otin që ai te jetë normal pasi gjendja e nënës duket së është pë rkeqë suar ditët e fundit por është s tabilizuar 50-vjeç arja prej muajsh kishte pasur sh qetësime, por ia kishte lënë moshës ose me n o p auzës. Michele Grayson e kishte kuptuar vetëm pasi kishte shtuar kilogramën dhe simptomat e sh tatzanisë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…