E FUNDIT Baton Haxhiu Habit Te Gjithe Me Kete Qe Zbuloi Per Albin Kurtin…

E FUNDIT Baton Haxhiu Habit Te Gjithe Me Kete Qe Zbuloi Per Albin Kurtin…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha një ditë më parë se nuk do të pra.nojë që mësuesit të marrin vaksinën kineze.Kjo deklaratë e tij u përcoll me interes për shkak se Shqipëria pak di.të më parë u tregua e gatshme, që t’i dhuronte Kosovës dozat e nevojshme për të nisur injektimin e më.suesve në qytetin e Kukësit.Analisti, Baton Haxhiu në Euronews Albania kr itikoi a shpër shefin e qe.verisë Albin Kurtin duke thënë se ai po bën “rolin e pa triotit në kurriz të shëndetit të qytetarëve”.Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha një ditë më parë se nuk do të pra.nojë që mësuesit të marrin vaksinën kineze.Kjo deklaratë e tij u përcoll me interes për shkak se Shqipëria pak di.të më parë u tregua e gatshme, që t’i dhuronte Kosovës do zat e nevojshme për të nisur inj ektimin e më.suesve në qytetin e Kukësit.Analisti, Baton Haxhiu në Euronews Albania k ritikoi as hpër sh efin e qe.verisë Albin Kurtin duke thënë se ai po bën “rolin e patriotit në kurriz të shëndetit të qytetarëve”.Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha një ditë më parë se nuk do të pra.nojë që mësuesit të marrin vaksinën kineze.Kjo deklaratë e tij u përcoll me interes për shkak se Shqipëria pak di.të më parë u tregua e gatshme, që t’i dhuronte Kosovës d ozat e nevojshme për të nisur in jektimin e më.suesve në qytetin e Kukësit.Analisti, Baton Haxhiu në Euronews Albania kri tikoi as hpër sh efin e qe.verisë Albin Kurtin duke thënë se ai po bën “rolin e pat riotit në ku rriz të shëndetit të qytetarëve”..Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë.