“Çdo fjalë e jotja do të na këput shpirtin”, shokët i kushtojnë poezi preķëse 15-vjeçarit që vdíq në Drenas

“Çdo fjalë e jotja do të na këput shpirtin”, shokët i kushtojnë poezi preķëse 15-vjeçarit që vdíq në Drenas.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Mes l otësh është përcjellë për në banesën e fundit 15-vjeçari, Arbnor Muja, që u v ra mbrëmjen e së hënës në pyllin e fshatit Gradicë të Drenasit..Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në v arrimin e 15-vjeçarit, shokët e klasës i kushtuan një poezi në nde rim të tij..Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Të p rekur shumë nga v de kja jote e hershme nuk besoj se ti nuk do të jesh më në mesin tonë. Fjala dhímbja është e pakët, në krahasim me atë që e n djejmë për h umbjen tende, Arbnor. E nisëm shkollimin për ta përfunduar bashkë. Këtë vit që e q anim që do ndaheshim nga shkolla, tani po e q ajmë nd arjen tënde nga j eta..Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…